Rumień trwały jest pojedynczą, rzadziej mnogą, sino-czerwoną zmianą skórną, która w miarę upływu czasu staje się czerwonobrunatna.

Osoby, które zmagają się z rumieniem trwałym, mogą poddać się leczeniu. Niestety, sino-czerwona zmiana skórna często powraca i zawsze pojawia się w tym samym miejscu. Rumieniowi nie towarzyszą dodatkowe objawy, toteż wielu chorych nie zdaje sobie sprawy z zaistniałego problemu.

Sino-czerwone zmiany skórne często pojawiają się u osób, które wykazują nadwrażliwość na barbiturany, sulfonamidy, kwas acetylosalicylowy, aminofenazon czy fenacetynę. Ludzie, którzy zmagają się z alergią pokarmową, są szczególnie narażeni na rumień trwały. Tej chorobie dermatologicznej towarzyszą następujące objawy: obrzęk, pieczenie, świąd, zaczerwienienie skóry.

Lekarz, aby ustalić przyczynę rumienia trwałego, musi przeprowadzić wywiad z pacjentem i ustalić grupę pokarmów oraz leków, na które chory jest uczulony. Następnie przeprowadza się testy ekspozycyjne. Skórę chorego wystawia się na oddziaływanie farmaceutyku lub pokarmu, na który pacjent jest uczulony. Leczenie rumienia trwałego polega na całkowitym wyeliminowaniu leku lub produktu spożywczego wywołującego zmianę skórną.