6 dni temu, tj. 05.09.2014 r., z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, odbyła się uroczysta inauguracja III Światowych Dni Spirometrii. Wsparcie medialne zapewniło Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania listu gratulacyjnego, który został złożony na ręce organizatorów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. Głowa państwa doceniła inicjatywę, której ideą jest zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań spirometrycznych w całej Polsce. Prezydent podkreślił, iż „nie może brakować nam determinacji w działaniach na rzecz ochrony zdrowia Polaków”. Wśród uczestników spotkania nie zabrakło dziennikarzy, ludzi nauki i przedstawicieli urzędów, którzy wysłuchali wystąpień poświęconych aktualnej problematyce związanej z chorobami układu oddechowego. Zanieczyszczenia obecne w powietrzu, którym na co dzień oddychamy, wpływają negatywnie na funkcjonowanie płuc i oskrzeli.

Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami spotkania podzielili się eksperci:

· dr n. med. Grażyna Lewicka, zastępca Komendanta CSK MON Wojskowego Instytut Medycznego

· dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny,Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

· prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

· dr n. med. Tadeusz Zielonka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

· dr inż. Artur Badyda, Politechnika Warszawska, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

bezpłatne badania spirometryczne

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 20 redakcji oraz goście: p. Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny, który swoją wypowiedzią podsumował spotkanie, p. Izabela Trojanowska, Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców NFZ, p. Aleksandra Piątek, Naczelnik Wydziału Skarg NFZ, p. Rafał Muszyński, Główny Specjalista Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu M. St. Warszawy. Ponadto, obecni byli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.

Konferencja rozpoczęła obchody III Światowych Dni Spirometrii w Polsce. W dniach 10-20 września można wykonać bezpłatne badania spirometryczne w 120 ośrodkach w całej Polsce. Sprawdź, jaka placówka w twoim regionie czynnie uczestniczy w akcji! Na stronie internetowej http://www.astma-alergia-pochp.pl/index.php?option=com_xformsdisplayrecords&view=list&Itemid=51 znajduje się lista ośrodków biorących udział w obchodach III Światowych Dni Spirometrii.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” oraz portale Mojealergie.pl, Testyalergiczne.pl i Alergie-skorne.pl, objęły III Światowe Dni Spirometrii patronatem medialnym.

Chrońmy nasze płuca i badajmy je. Spirometria nie boli!

Opracowanie: Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”

bezpłatne badania spirometryczne

bezpłatne badania spirometryczne